Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Janowicz Sokrat

Źródło: Kamunikat.org / 2010-01-06, 13:22

Sokrat Janowicz (pseudonimy: Aliaksandr Antaszewicz, Adol Kastryca, Kolka Spluch, Kaktus Jankouski)

Ur. 04.09.1936 w Krynkach. Prozaik białoruski i polski, dramaturg, publicysta, działacz społeczny, członek Związku Pisarzy Polskich od 1970 roku (w latach 1976-1981 przewodniczący koła oddziału białostockiego), honorowy członek Międzynarodowej Akademii Nauk Euroazji i Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorutenistów.

Urodził się w rodzinie szewca Konstantego Janowicza, który jednocześnie posiadał trzyhektarowe gospodarstwo rolne. W latach edukacji szkolnej próbował pisać wiersze w językach polskim i rosyjskim. W 1950 roku podjął naukę w białostockim Technikum Elektrycznym a następnie rozpoczął zaoczne studia filologii białoruskiej w szkole pedagogicznej. Pracował jako nauczyciel w tygodniku „Niwa”, kierował oddziałem Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1973 roku skończył fakultet filologii polskiej na Filii UW w Białymstoku.

Na początku lat 70-tych, protestując przeciw władzom został zmuszony do usunięcia się w cień i podjęcia pracy nie związanej z zawodem, m.in. jako stolarz, technik ds. bezpieczeństwa pracy. (W 2007 roku przyznał, że w tamtym okresie zerwał współpracę z SB, z którą współpracował 12 lat, a wypchnięcie go z przestrzeni publicznej było zemstą Służby Bezpieczeństwa.

Później związany z działalnością polityczno-społeczną, walczy o równe prawa Białorusinów Białostocczyzny i Polaków. Jeden z założycieli białoruskiego niezależnego ruchu wydawniczego, szef partii Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne.

Mieszka w Krynkach (województwo podlaskie). Jego dom, Willa Sokrates, stał się jednym z ważniejszych białoruskich ośrodków kulturalnych na Podlasiu. W domu Janowicza, wiele lat mieściła się również redakcja dwujęzycznego: polsko-białoruskiego miesięcznika „Czasopis”.

Janowicz jako prozaik zadebiutował w 1956 roku w Tygodniku Niwa.

Wydał:

- opowiadania i miniatury „Zagony” (Białystok 1969)

- opowiadania, humoreski „Sjarebrany jazdok (Mińsk 1978)

- „Dumki pra autanomiu” (Białystok 1981)

- „Prawasłaunaja carkwa carowa Biełastockim krai i biełaruskaja mowa u im” (Nowy York 1984)

- „Samasiej” (Mińsk 1992)

- „Douhaja śmierć Krynak” (Białystok 1993)

- „Listouje – listowie” (Białystok 1995)

- „Ściana” (Mińsk 1997)

W przekładzie na język polski ukazały się między innymi: „Wielkie miasto Białystok”, „Ściana”, „Samosiej”, „Trzecia pora”, „Małe dni”, „Białoruś, Białoruś”, która wywołała ożywioną dyskusję i zwróciła uwagę na potrzeby Białorusinów mieszkających na Białostocczyźnie.

Wiele z jego książek wyszło w polskim tłumaczeniu znakomitych autorów - Wiktora Woroszylskie­go, Jana Huszczy, Andrzeja Drawicza, Jana Czo­pika-Leżachowskiego, Edwarda Redlińskiego. Miniatury zostały wydane po angielsku w Lon­dynie i po włosku w Wenecji. Sokrat Janowicz swe utwory literackie pisze głównie po biało­rusku. Na początku 2000 r. zaczął wydawać ­w ramach założonego wspólnie z Jerzym Chmielewskim i Leonem Tarasewiczem Stowa­rzyszenia Villa Sokrates - rocznik "Annus Alba­ruthenicus" ("Rok Białoruski"). Jest to periodyk skierowany do literackiej Europy.

Zmarł Sokrat Janowicz 17 lutego 2013 roku.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)