Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Hlobus Adam

Źródło: Kamunikat.org / 2010-01-11, 14:40

Adam Hlobus (właśc. Uładzimir Adamczyk) — białoruski pisarz, artysta, wydawca, urodził się 29 września 1958 w Dzierżyńsku (Kajdanowo). W 1977 roku ukończył mińską artystyczną uczelnię, a w 1983 roku Białoruski teatralno-artystyczny uniwersytet. Pracował jako artysta, restaurator, redaktor.

Zajmuje się działalnością wydawniczą (wydawnictwo „Suczasny literatar”). Jest członkiem Związku pisarzy Białorusi od 1989 roku.

Hlobus – postać znacząca nowej sytuacji literackiej, która wskazała kierunek zmian w kulturze narodowej Białorusi w połowie lat 80-tych.

Jeden z założycieli towarzystwa młodych literatów „Tutejsi”, które okazało się inicjatorem odrodzenia białoruskiej literatury.

Adam Hlobus – jest autorem ponad dwudziestu książek, miedzy innymi: „Park” (1988), „Adzinota na stadyjonie” (1989), „Śmierć – mużczyna” (1992), „Damawikaneron” (1994), „Tolki nie kazy majej mamie” (1995), „Kojdanawa” (1997).

Opowieści i opowiadania Adama Hlobusa były tłumaczone i wydawane w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Słowenii, Czechach. W oddzielnym wydaniu jego proza wyszła w Polsce i Rosji „Demonokameron” (1993) i „Piarewaratni” (1991).

Jak stwierdził sam Hlobus, jest pierwszym autorem, który w białoruskiej literaturze zajął się erotyką i stał się swoistym pionierem w tej dziedzinie.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)