Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Niakliajeu Uładzimir

Źródło: Hto jość hto u Bielarusi / 2010-01-08, 15:20

urodził się 11 lipca 1946 roku w Smorgoniach, Obwód Grodzieński.

Uczył się w mińskim technikum łączności, w instytucie literackim w Moskwie, ukończył Miński Pedagogiczny Instytut w 1973 roku.

Pracował jako technik telewizyjnego studia, współpracownik literacki czasopisma „Znamja junosti”, redaktor biuletynu „Teatralny Mińsk”, starszy redaktor redakcji programów literacko-dramatycznych programów białoruskiej telewizji, redaktorem naczelnym pisma literackiego „Krynica”, redaktorem naczelnym gazety „Literatura i sztuka”.

Pełnił funkcje Przewodniczącego Związku Białoruskich Pisarzy.

Od 2005 roku jest szefem białoruskiego PEN-Centrum.

Pierwsze wiersze drukował w 1970 roku w języku rosyjskim, od 1972 roku pisze po białorusku.

Wydał zbiory poezji:

- Adkryccie                       (Mińsk 1976)

- Wynachodcy wjatrou     (Mińsk 1979)

- Znak achowy                  (Mińsk 1983)

- Miestnoje wriemia         (Mińsk 1983)

- Na skroz                         (Mińsk 1985)

- Gałubinaja poszta           (Mińsk 1987)

- Proszcza                          (Mińsk 1996)

- Ljabuch                           (Mińsk 2003)

- Tak                                  (Mińsk 2004)

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)