Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Biczel Danuta

Źródło: Slounik.org / 2010-01-08, 14:52

Urodziła się 03.12.1937 lub 01.01.1938 w Biskupcach, powiat lidzki. Poetka, działacz społeczny.

Ukończyła szkołę pedagogiczną w Nowogródku, a następnie specjalizację języka białoruskiego i literatury na wydziale historyczno-filologicznym Grodzieńskiego pedagogicznego Instytutu.

Pracowała jako nauczycielka języka białoruskiego w grodzieńskiej szkole dla młodzieży pracującej. Od 1982 roku była naukowym współpracownikiem Grodzieńskiego Historyczno-Archeologicznego Muzeum. Od tego czasu poświęca się zbieraniu materiałów dotyczących życia i twórczości Maksima Bogdanowicza. Dzięki temu było możliwe otwarcie w 1986 roku muzealnej ekspozycji „Dom Maksima Bogdanowicza”, gdzie Danuta Biczel pełniła funkcję dyrektorki do 1998 roku.

Danuta Biczel jest znana w Grodnie i całej Białorusi działaczką społeczną. Organizatorka i członkini Towarzystwa Maksima Bogdanowicza, a od września 1988 roku Białoruskiego Frontu Ludowego. Brała udział w mityngach, które odbywały się w Grodnie. Koordynowała działalność regionalnych niezależnych struktur w Obwodzie grodzieńskim, była jednym z inicjatorów stworzenia niezależnej gazety „Reanimowa”.

Obecnie zajmuje się działalnością literacką, społeczną i oświatową.

Wydała m.in.:

„Chadzi na mój gołas” – wspomnienia (Grodno-Wrocław 2008)

„Kresawiaki” – zbiór wierszy wspólnie z Alesiem Czobatem (Mińsk 1993)

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)