Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Arkusz Aleś

Źródło: Kamunikat.org / 2010-01-08, 12:59

Aleś Arkusz

Białoruski poeta, eseista, wydawca.

Urodził się 28 kwietnia 1960 roku w Żodzinie. Ukończył Politechnikę Żodzińską i Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Krajowej.

Od 1987 roku mieszka w Połocku.

Publikować zaczął w 1986 roku. Przystąpił do grupy literackiej „Tutejsi”. Jego pierwszy zbiór poezji „Wiertanie” wyszła w 1988 roku w serii „Biblioteka czasopisma „Małodosć”.

Założył i wydał sześć numerów literackiego almanachu: „Kseraks Belaruski”. Pisał teksty piosenek dla połockiego zespołu rokowego: „Miastowy czas”.

W 1993 roku utworzył „Towarzystwo Wolnych Literatów”.

Wydawca i redaktor naczelny almanachu „Kałosisje”. Przewodniczący komitetu organizacyjnego literackiej nagrody „Gliniany Wjaljes”. Autor tekstu hymnu miasta Połocka.

Stypendysta fundacji Jerzego Giedroycia (1997).

Autor wielu zbiorów poezji „Kryły pieratworacca u karenini” (1993), „Prywid wiasny” (2003) i innych.

Wydał eseje: „Wyprabawanie rozwojem” (2000) „Askiepki wjalikaha malunku” (2007)

Tłumacz na język rosyjski, ukraiński i polski, drukował w internetowym czasopiśmie „Pobocza”, w „Czasie kultury”, „Borussi” i „Kartkach”.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)