Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Artymowicz Nadzieja

Źródło: Wikipedia, Kamunikat.org / 2010-01-08, 12:21

Nadzieja Artymowicz

(ur. 18 lutego 1946 w Augustowie) - polska poetka pisząca w języku białoruskim. Absolwentka II LO im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowała na łamach prasy w 1970 roku. Członek ZLP.

Wydała:  
"We śnie w bólu słowa" - przekład Jana Leończuka (Białystok 1979)
"Rozdumy" (Białystok 1981)
"Siezon u biełych piejzażach" (Białystok 1990)
"Z niespakojnych daroh" (Mińsk 1993)
"Dźwiery" (Białystok 1994) (współautor: Alieś Razanau)
"Łagodny czas" (1998)
"Adpływaje spakojnaje nieba" (Białystok 1999)

Twórczość Nadziei Artymowicz broni się przed inercją tradycyjnego wierszoklectwa. Ona pisze wiersze nie z tego powodu, że potrafi pisać, ale z tego, że one są już napisane, a poetka pozwala im się ujawnić, wypowiedzieć, wymalować się, uobecnić. 
Wczytując się w wiersze Nadziei Artymowicz dochodzimy do intuicyjnych wniosków o tajemniczej wspólnocie sztuki i nauki, poezji i matematyki, do przeczucia, że poezja niczym dziedzina jakiejś tajemniej wiedzy istniejącej obok rzeczywistości była, a może nadal jest,  zupełnie inna niż sądzimy.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)