Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Barszczeuski Aleksander (Barski Aleś)

Źródło: Kamunikat.org / 2010-01-07, 11:46

Urodził się 02.11.1930 roku w Bondarach na Białostocczyźnie. Ukończył filologię rosyjską. W 1956 roku, po powstaniu Katedry Filologii białoruskiej na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął tam pracę jako wykładowca. W 1966 roku obronił doktorat dotyczący twórczości Jakuba Kołasa, a w 1986 roku doktorat poświęcony obrzędowości i folklorowi wschodniej Białostocczyzny. Po opublikowaniu pracy pod tytułem: „Twórcy białoruskiego literackiego ruchu w Polsce 1958-1998 otrzymał tytuł profesora.

Aleksander Barszczeuski jest autorem ponad 100 naukowych publikacji.

W latach 1975 – 2004 kierował Katedrą Białoruskiej Filologii na Uniwersytecie warszawskim. Współpracował z Katolickim Lubelskim Uniwersytetem, Uniwersytetem imienia Marii Curie Skłodowskiej. W 1993 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku. Od 1993 roku jest szefem Głównego Komitetu Olimpiady Białoruskiego Języka w Polsce.

W literackim życiu znany jako poeta Aleś Barski.

Zbiory wierszy:

„Bielawieżskija matywy” (1959)

„Żniwien słou” (1967)

„Moj bierag”    (1976)

„Blizkasc daliokaga”  (1984)

„Liryczny puls”    (1987)

„Nostalgie”     (1999)

Od 1971 roku członek Związki Literatów Polskich a od 2002 Związku Białoruskich Pisarzy.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)