Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Arłou Uładzimir

www.racyja.com

www.racyja.com

Źródło: www.kamunikat.org / 2010-01-07, 10:16

Uładzimir Arłou

Urodził się w 1953 w Połocku.

Ukończył studia historyczne Białoruskiego państwowego Uniwersytetu.

Pierwsze utwory drukował w studenckich niezależnych almanachach „Blakitny lichtarz” i „Milawica”, po czym musiał zapoznać się z literaturoznawcami po cywilnemu.

Pracował jako nauczyciel, dziennikarz, redaktor wydawnictwa „Matacka literatura”, skąd został zwolniony w 1997 roku za wydawanie niezależnych historycznych publikacji książkowych.

Debiutował zbiorem prozy „Dobry dzień maja Szypszyna” (1986 rok), po którym wydał jeszcze 30 tomów prozy, eseistyki i poezji, w tym: „Tajemnice historii Połocka”, „Adkul nasz rod”, „Arden Biełaj Myszy”, „Czas czumy”, „Kachanek jaje wialikaści”, „Slany Hanibala”, „Adkusi hałasu waronie”, „Fauna snou”, „Kraina Biełaruś”, „Parom praz Lja Mansz”.

„Tajemnice historii Połocka”, i „Dziesięć wieków białoruskiej historii” we współautorstwie z Gienadziem Saganowiczem weszły w spis 100 najbardziej popularnych białoruskich książek XX wieku. Spis został wybrany na podstawie ankiet czytelników mińskiego tygodnika inteligencji „Nasza Niwa”.

Laureat wielu literackich nagród, między innymi Nagrody Wydawców imienia Uładzimira Karatkiewicza, Nagrody imienia Franciszka Boguszewicza, Białoruskiego PEN – Centrum. W 1990 roku nagrodzony medalem imienia Franciszka Skaryny.

Marzy o tym by jego literacki esej „Niezależność to…’, napisany w 1990 roku i przełożony na ponad 20 języków wreszcie stracił na aktualności.

Uładzimir Arłou znany jest polskim czytelnikom z książek wydanych przez Związek Białoruski w RP: Requiem dla piły motorowej, oraz z wydanego przez Kolegium Europy Wschodniej tomu prozy: „Kochanek jej wysokości”. Poezja Arłuoua znajdujemy w antologii poezji białoruskiej „Nie chyliłem czoła przed mocą” wydanej przez KEW.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)