Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Bykau Wasil

Źródło: informacja własna, www.bykau.com / 2010-01-06, 16:31

Urodzony 19 czerwca 1924 w Byczkach na Witebszczyźnie. Zmarł 22 czerwca 2003 roku w Mińsku. Studiował w Witebsku na wydziale rzeźby Uniwersytetu Sztuki. W 1942 roku wstąpił do Armii Czerwonej, walczył w ramach drugiego i trzeciego ukraińskich frontów na terenie Rumunii, Bułgarii, Węgier, Jugosławii i Austrii.

Tematyka wczesnych opowiadań Bykaua związana jest z wydarzeniami, których był świadkiem w czasie walk w ramach Wielkiej Ojczyźnianej Wojny. Bohaterami jego prozy byli żołnierze i oficerowie armii radzieckiej. Bezkompromisowość prozy Bykaua stała się przyczyną napaści na pisarza sowieckiej krytyki, która obwiniła go o oczernianie sowieckiej władzy.

Sławę przyniosła mu powieść „Trzecia rakieta” napisana w 1962 roku. Później publikuje: „Alpejska ballada”, „Martwi nie czują bólu”, „Obelisk”, „Doczekać do świtu”, „Pójść i nie wrócić”. Powieści te postawiły Bykaua w jednym szeregu z najważniejszymi mistrzami prozy wojennej XX wieku.

Bykau został uhonorowany Państwową Nagrodą ZSRR za powieść „Dożyć do świtu”, a w 1980 roku został uznany Narodowym Pisarzem Białorusi.

Środek lat 90-tych zawrócił Bykaua do czasów sowieckich. Nagonka w państwowej prasie, cenzura, zakaz drukowania nowych utworów, wywołane tym problemy zdrowotne zmusiły pisarza do wyjazdu z Białorusi. Mieszkał w Finlandii, Niemczech, Czechach.

Bykau kandydował do literackiej Nagrody Nobla, redagował miesięcznik "Mastackaja Literatura", sprawował funkcję prezesa białoruskiego PEN Clubu. Przekładał na język białoruski twórczość m.in. Adama Mickiewicza oraz Karola Wojtyły.

Tuż przed śmiercią, po operacji onkologicznej, powrócił do Mińska.

Jego pogrzeb wywołał olbrzymią, spontaniczną manifestację przywiązania Białorusinów do tradycji oraz takich wartości jak wolność i niezależność.

 

 

Utwory Wasila Bykaua:

Żurnalny kryk, książka 1960
Zdrada, opowieść, 1961
Trzecia rakieta, opowieść, 1962
Alpejska ballada, opowieść, 1963
Pastka, opowieść, 1964
Martwi nie czują bólu, opowieść 1965
Swojaki, opowieść 1966
Przeklęta wyżyna, opowieść 1968
Kruglianski most, opowieść 1969
Sotnikau, opowieść, 1970
Obelisk, opowieść 1971
Doczekać do świtu, opowieść, 1973
Wataha, opowieść, 1974
Jego batalion, opowieść, 1975
Pójść nie wrócić, opowieść, 1978
Znak biady, opowieść, 1982
Obława, opowieść, 1986
Kariera, opowieść, 1986
We mgle, opowieść, 1987
Na kryżach, książka, 1992
Scjuża, opowieść, 1993
Na czarnych lodach, opowieść
Przed końcem, opowieść
Biedni ludzie, opowieść
Rózowa chmura, opowiadanie, 1995
Ściana, zbiór opowiadań, 1997
Wilcza jama, opowieść , 1998
Pahadżenie, przypowieści, 1999

Błota, opowieść, 2001
Ekwiwalent, opowiadanie historyczne
Długa droga do domu, wspomnienia, 2002

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)