Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: wszystkie artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Wróć do :: Strona główna

Twórcy kultury :: eksponowane artykuły