Bialorus.pl na Facebook
Społeczeństwo :: artykuł

„Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”

Piatro Sawicz

Źródło: Białoruskie Radio Racja / 2013-12-10, 11:18

Z programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013” na Białorusi jest realizowane 41 projektów, które mają na celu, między innymi, wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych, poprawę jakości życia na tych terenach oraz współpracę we wspólnych inicjatywach społeczności lokalnych. Większa część z tych projektów jest na etapie realizacji i finalizacji, ale są takie, których beneficjenci, na specjalnie organizowanych kursach i seminariach, dopiero uczą się jak prawidłowo wykorzystać środki i składać finansowe sprawozdania z zakończonych inwestycji.

- Wszystkie etapy naborów wniosków zostały już zakończone, a wnioskodawcy z ostatniego etapu mają teraz dwa miesiące, aby przyswoić reguły i zasady Programu. Chcę zaznaczyć, że Program dotyczy nie tylko przygranicznych obwodów Białorusi, ale obejmuje też obwód miński i homelski – poinformował kierownik przedstawicielstwa Programu w Brześciu, Maksim Ałdanau.

Całkowity budżet programu „Polska-Białoruś-Ukraina” na lata 2007-2013 wynosi 202,9 miliony EUR, w tym ze środków Unii Europejskiej - 186,2 miliony EUR. Wszystkie działania w ramach projektów muszą zakończyć się do 31 grudnia 2015 roku.

Wróć do :: Społeczeństwo :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Społeczeństwo :: najnowsze artykuły

Nowy kościół w Grodnie

Rzymskokatolicka parafii Świętego Ducha w grodzieńskiej dzielnicy Alszanka otrzymała pozwolenie na budowę kościoła. Parafianie z tej nowopowstałej i rozbudowującej się dzielnicy od (...)

Dzień Woli w Mińsku

97 lat temu obradująca w Mińsku Rada Białoruskiej Republiki Ludowej przyjęła III Ustawę Konstytucyjną, proklamując powstanie nowego niezależnego państwa białoruskiego. Dla upamiętnienia (...)

Dzień Woli w Białymstoku

Białystok, już tradycyjnie, włączył się do świętowania kolejnej rocznicy ogłoszenia Białoruskiej Ludowej Republiki. W niedzielę w cerkwi Hagia Sophia przy ulicy Trawiastej odprawiona (...)

38 białoruskich biur podróży bez akredytacji MSZ Polski

Wśród biur, którym cofnięto akredytację, umożliwiającą pracę w Polsce, jest też „Kolieso Putieszestwij”. Jak twierdzi jego dyrektor Jewgienij Apanasiewicz, (...)

25 marca w Atrium Biała zabrzmi białoruska muzyka

25 marca na Dzień Woli w centrum handlowym Atrium Biała w Białymstoku przez cały dzień rozbrzmiewać będą białoruska muzyka i białoruskie słowo. W tym popularnym i chętnie odwiedzanym (...)