Bialorus.pl na Facebook
Społeczeństwo :: artykuł

„Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”

Piatro Sawicz

Źródło: Białoruskie Radio Racja / 2013-12-10, 11:18

Z programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013” na Białorusi jest realizowane 41 projektów, które mają na celu, między innymi, wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych, poprawę jakości życia na tych terenach oraz współpracę we wspólnych inicjatywach społeczności lokalnych. Większa część z tych projektów jest na etapie realizacji i finalizacji, ale są takie, których beneficjenci, na specjalnie organizowanych kursach i seminariach, dopiero uczą się jak prawidłowo wykorzystać środki i składać finansowe sprawozdania z zakończonych inwestycji.

- Wszystkie etapy naborów wniosków zostały już zakończone, a wnioskodawcy z ostatniego etapu mają teraz dwa miesiące, aby przyswoić reguły i zasady Programu. Chcę zaznaczyć, że Program dotyczy nie tylko przygranicznych obwodów Białorusi, ale obejmuje też obwód miński i homelski – poinformował kierownik przedstawicielstwa Programu w Brześciu, Maksim Ałdanau.

Całkowity budżet programu „Polska-Białoruś-Ukraina” na lata 2007-2013 wynosi 202,9 miliony EUR, w tym ze środków Unii Europejskiej - 186,2 miliony EUR. Wszystkie działania w ramach projektów muszą zakończyć się do 31 grudnia 2015 roku.

Wróć do :: Społeczeństwo :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Społeczeństwo :: najnowsze artykuły

Muzeum Olimpijskiej Chwały w Grodnie

W Grodnie w 2016 roku planowane jest otwarcie Muzeum Olimpijskiej Chwały. Poinformował o tym naczelnik wydziału sportu i turystyki grodzieńskiego komitetu wykonawczego Aleh Andrejczyk. Według (...)

Miałem szczęście, że nie zostałem zestrzelony

12 dni w białoruskim areszcie, mandat w wysokości 600 dolarów i 5-letni zakaz wjazdu na Białoruś. Takie są następstwa za nielegalne przekroczenie polsko-białoruskiej granicy (...)

Sejmowa dyskusja o zmianach w ustawie o mniejszościach narodowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych zostały zaproponowane zmiany w ustawie o mniejszościach narodowych. Propozycje wywołały spore (...)

Białorusini mogą robić zakupy nie wjeżdżając na Litwę

Litewska firma "Globus Trade LT" umożliwiła obywatelom Białorusi robienie zakupów w sklepie internetowym i ich odbiór w na litewsko-białoruskich przejściach granicznych (...)

Kara grzywny dla dziennikarki współpracującej z Białoruskim Radiem Racja

25 tzw. jednostek bazowych czyli 4,5 miliona białoruskich rubli – taki wymiar kary został orzeczony przez sąd rejonowy w miejscowości Hłybokaje wobec niezależnej dziennikarki (...)