Bialorus.pl na Facebook
Społeczeństwo :: eksponowane artykuły

Białorusini emigrują na Litwę

Według danych litewskiego departamentu migracji, obywatele Białorusi często starają się o pozwolenie na pobyt czasowy na Litwie. W konsulacie białoruskim na Litwie potwierdzono, że (...)

Rada Społeczno-Konsultacyjna przy Administracji Prezydenta wznowi działalność w maju

Posiedzenia Rady Społeczno-Konsultacyjnej przy Administracji Prezydenta, której funkcjonowanie zostało zawieszone w listopadzie 2009 roku, mogą zostać wznowione w maju bieżącego (...)

Białorusini odrzucają gwałtowne formy protestów politycznych

Białoruski Instytut Badań Strategicznych przedstawił wyniki sondażu „Socjalne kontrakty w Białorusi”. Socjolodzy przeprowadzili ankietę wśród zwykłych pracowników, (...)